چت اورداپ


آسوده خاطرم که تو در خاطر منی
پاسخ
sevda71 ٣٠ آبان ٩٨
maryam p r ٣٠ آبان ٩٨
مدرکش با اون دوکی قلابی قابل قیاس نیس
سوگند ٣٠ آبان ٩٨
خودش قلت کرده برای تو کلاس بزره پارتی بازی ندریم مدرکش ک از مدرک دکتر دسپاچلفتی بالاتره
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  

انقدر انقدر انقدر خستم که توی کلمه خسته نمیگنجه
دلمم برای یه کاربر آروم و متین و با اخلاق که دو روزه نیستم و نتونستم ببینمش تنگ شده
و چون فردا هم احتمالا نیستم و نمی تونم ببینمش دلم ایـــــــــــــــــــن هوا براش تنگ میشه
پاسخ
maryam p r ٣٠ آبان ٩٨
مریمه اصلا حرفشم نزن برو امار دوتا کفتر عاشخ دیگه رو دربیار
maryam.mir ٣٠ آبان ٩٨
پروا جان نصف نصف به من چه
سوگند ٣٠ آبان ٩٨
خداحافظ
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ


ما بی تو خسته ایم!!
تو بی ما چگونه ای؟؟

پاسخ
maryam.mir ٣٠ آبان ٩٨
نمیدانم چگونه آنگونه شایدم اینگونه
سوگند ٣٠ آبان ٩٨
خدا این شادیای کوچیکا ازت نگیره علیرضا چمن باش کلی پروا الهی سوراخ شه اعلی
علیرضا ٣٠ آبان ٩٨
ما بی تو شادیم
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ


انقدر از این تصویر خوشم میاید
پاسخ
سوگند ٣٠ آبان ٩٨
اعلی آسنات
اعلی حضرت ٣٠ آبان ٩٨
ملت ایران تو این عکس نیستن چون از پایین دارن قطعش میکنن
آسنات76 ٣٠ آبان ٩٨
ایولا
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ


For him
پاسخ
maryam p r ٣٠ آبان ٩٨
بلند بوگو آمین
سوگند ٣٠ آبان ٩٨
بیا پروای نازنینم مهسولک فدات بشع
maryam p r ٣٠ آبان ٩٨
منم قلب میخوام
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

صفحات و تصاویر
عاشقانه
دمی با دلبر ِ تو عاشق من باشی و من از ذوق بال در نیارم !!؟؟ مگه میشه !؟ مگه داریم !؟؟؟
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان