چت اورداپ


من از عالم برون از آستانت
نمی‌دانم دری باقی تو دانی
کرمانی
پاسخ
maryam p r ٢۴ مهر ٩٨
سوگند ٢۴ مهر ٩٨
عابدی دکتر ک مردود شد کامنتش...توام مصطفی
mostafa.h ٢۴ مهر ٩٨
هوففف
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  

میشه یکی بیاد پی وی حرف بزنیم
کامنتای الکی و مسخره نزنید زیر پست
پاسخ
سوگند ٢٣ مهر ٩٨
وحید114 ٢٣ مهر ٩٨
خودم که گوشی شما دستم نیست بیارمتون پی وی خودم. ولی در صورت تشریف آوردن همه جوره پذیرایی از شربت و چایی و میوه انجام خواهد شد
قره داغ ٢٣ مهر ٩٨
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


سهلست که من در قدمت خاک شوم
ترسم که تو پای بر سر من ننهی

سعدی
پاسخ
سوگند ٢٣ مهر ٩٨
دکترشون
ساقه طلایی ٢٢ مهر ٩٨
سوگندمون
سوگند ٢١ مهر ٩٨
شاد باید شاد
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


هرچی تو دلتونه رو به خودم بگید نه به دور وریام...
پاسخ
سوگند ٢٣ مهر ٩٨
کامی سیتی ٢٣ مهر ٩٨
sahariii ٢٣ مهر ٩٨
باش چشم
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


تعریفی نیست ...
پاسخ
سوگند ٢٣ مهر ٩٨
پروا تصویر رو دوس درم دوستان... حال و هواش ب حال و هوام نزدیک بود
maryam p r ٢٣ مهر ٩٨
این منماااا خسته کوفته غمگین له له
sevda71 ٢٢ مهر ٩٨
چه خستگی عمیقی داره این عکس
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
فشار قیمتاس گلشیفته فراهانی اورداپ
من چنان عاشق رویت ، که ز خود بیخبرم  تو چنان فتنه ی خویشی که ز ما بیخبری   گفتم از دست غمت سر به جهان در بنهم  نتوانم ، که به هر جا بروم در نظری   س سعديا گفتى که مهرش مى رود از دل ولى مهر رفت و ماه آبان نيز آرامم نکرد ...
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان