چت اورداپ


کبریت بکش زیر رابطه ای که همش شل کن سفت کنه.
پاسخ
ساقه طلایی ١ آذر ٩٨
من الان بی حسم.
برفین ١ آذر ٩٨
بستگی داره چجور حس و رابطه ای باهاش داشته باشی .. ی سری وقتا انقدر اسونه این چیزا ی سری وقتام هرچقدر شل سفت کنی داشته باشه آدم نمیتونه از اون رابطه دست بکشه
shandel69 ١ آذر ٩٨
دقیقا یا 0 یا 100
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ

پاسخ
سوگند ١ آذر ٩٨
amin333 ١ آذر ٩٨
maryam p r ١ آذر ٩٨
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ

پاسخ
سوگند ١ آذر ٩٨
نترس شماها ایرانی هستیدوتونل زده و به آغوش نت بر میگردید
reza.p ١ آذر ٩٨
با نبود نت این عکس برا ما خاطره میشه
سوگند ١ آذر ٩٨
دسمو این برای وقتیه یک ایرانی بیشتر از نیم ساعت از گوشی استفاده بکنم در روز کامیلا بله پرناه
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ


مثل دوستی من با شماهاست یه مشت پلید بدکارین
پاسخ
maryam p r ١ آذر ٩٨
نبایدم بسوزه اون بگه ماکه باورمون نمیشه
سوگند ٣٠ آبان ٩٨
اصلا دلم نمسوزه اگر بندازی گردنش حقشه حالا میاد پست بزنه بگه من با هیچکس نیستم
maryam p r ٣٠ آبان ٩٨
خب میندازم گردن مهساعه از اون قتل بر میاد منکه دل نازکم
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ


به روایت تصویر
پاسخ
سوگند ٣٠ آبان ٩٨
پروا جدای از شوخی چهارتا از بهترین دوستای واقعی من متولد آذرن برو تو خواب ببین اعلی
maryam p r ٣٠ آبان ٩٨
سوگند از قصد اونجوریش کردی
مهشید@ ٣٠ آبان ٩٨
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

صفحات و تصاویر
خواص جادویی هل
گول اگر قالسا سوسوز دردینی باغبانه دییر  عاشیق اوز دردینی البته کی جانانه دییر  نه جفا کاریدی شمع یاندرر اوز عاشیقینی  آتش عشقه یانان عاشیقه سخته تنهات بذاره
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان