چت اورداپ


دامش ندیدم، ناگهان در وی گرفتار آمدم
پاسخ
سوگند ٢٨ مهر ٩٨
بله ناگه و بی خبر
محسن 123 ٢٨ مهر ٩٨
ناگه
سوگند ٢٨ مهر ٩٨
حسود نباش توعم ی قلب بزار فلفل ک نیستش بزار دکتر قلب بزاره
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


مهسولک اینو ک می بینم جناب سبیل درازتان در یاد آیید
پاسخ
سوگند ٢٨ مهر ٩٨
مبارکه حالا دیگه شد بیچاره منم ی روز دست بق بقو میگیرم میارمش اینجه
مهسا 29 ٢٨ مهر ٩٨
سوگند چیکار اون بیچاره داری
سوگند ٢٨ مهر ٩٨
بکش برات خوبه مهسا خجالتیش خوبه دیگه نری پی وی خونخوار مهسا بخندی
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  

دندونام ردیف تا ردیف
از اون ور تا این ور
از‌این سر تا اون سر درد میکنه
الهی بهش دچار شین
پاسخ
سوگند ٢٨ مهر ٩٨
نمدونم دکترو شما دکتری از من مپرسی اگر دکتری از دور و بدون معاینه بگو چره با هم درد میکنن لیلوم لابد نیات پلید پشت سوالشه
لیلیوم ٢٨ مهر ٩٨
چ موشکافانه و دکترانه سوال میپرسن چرا اونوقت؟ [sm046
ساقه طلایی ٢٨ مهر ٩٨
چرا همش باهم درد گرفته اونوقت
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  

یه آهنگ خوشگل بگید؛ واسه پروفایلم میخوام
خزعبلات مزعبلات ندید
پاسخ
سوگند ٢٨ مهر ٩٨
ن لیلوم لطفت زیاد
لیلیوم ٢٨ مهر ٩٨
آهنگ خوشگل؟ آهنگی ک توش"خوشگل"داشته باشه؟ همون "خوشگلا باید برقصن"منظورته؟
سوگند ٢٨ مهر ٩٨
حالا ک فکر مکنم نمتونم تورو ب ارزوهات برسونم
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


چت اورداپ


خیلی خیلی قشنگه
شما کیفیت بالاشو دان کنید
American.Sniper.2014
پاسخ
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
ای کــه در مسجد روی بهر ِسجود ســـر بجنبد ، دل نجنبد این چه سود  مولانا
-دل با من و جان بی تو نسپاری و بسپارم  کام از تو و تاب از من نستانم و بستانی..  رهی_معیری لئوناردو دیکاپریو
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان