چت اورداپ


او فهمید که بلندی روزها دلیل ساده ای دارد
اینکه او فقط 10 دقیقه با کسی که دوستش دارد سپری می کند
و هزاران ساعت با فکر و خیال او...

پائولو-کوئلیو
پاسخ
سوگند ٢۶ مهر ٩٨
چنان سرخ شدی ک انگار همچین بق بقویی دری این اطراف
مهسا 29 ٢۶ مهر ٩٨
چه متنی
سوگند ٢۶ مهر ٩٨
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


زن ها مانند منشور هستند
کافیست کمی به آن ها نور بدهید
تمام زندگیتان را رنگین کمان می کنند...
پاسخ
سوگند ٢۶ مهر ٩٨
سلم زحمت کشیدینیع ایشاله جبران بکنمیع برایتان
امین 035 ٢۶ مهر ٩٨
واقعا هم همین طوری هست که سوگند خانم میگه
mahsa77 ٢۶ مهر ٩٨
متن خیلی خوبه
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


آرامش من ! باتو فقط حالم نه
خوابم، نفسم ،لحن صدایم خوبست
پاسخ
سوگند ٢۵ مهر ٩٨
پاشا
امیرپاشا ٢۵ مهر ٩٨
بهترین و دلنشین ترین جمله ای هست ک میشه به یکی بگی. برای همیشه وجود تو بهترین اتفاق خواهد بود
سوگند ٢۵ مهر ٩٨
سحری ارع پروا ن نشدم هنوز
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


دکتر بیا اینم انبردستت
دیگه گمش نکن بزارش تو جعبه ابزارت
پاسخ
سوگند ٢۵ مهر ٩٨
لیلومه سیم ظرف شویی پروا قذره
لیلیوم ٢۵ مهر ٩٨
موهام
maryam p r ٢۴ مهر ٩٨
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


گرچه با دوری تو زندگیم نیست ولی
یاد تو می دمدم جان به رگ و پوست هنوز...
بهبهانی
پاسخ
سوگند ٢۴ مهر ٩٨
لیلوم بابا این مرز گرفته پاتوقو ب صدا دراورد نمیشه مسدود بمونه انگار تهدید ب تحریم میکنه سایتو [sm036بعدش باید دیه اشو به منشیش سبیل دراز بدم مرز بگیره عابدی با اون شاهکارش
لیلیوم ٢۴ مهر ٩٨
سوگند بازش نکن استیکرهای معروف عابدی
سوگند ٢۴ مهر ٩٨
زبونت خیلی درازه قلابی [sm052 نمیام...پی ویت نمیایم دکتره بدجنس
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
کف بینی در اورداپ
صنما به چشم مستت دل و جان غلام دستت  به می خوشی که هستت ببر اختیار مستان   مولانا
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان