چت اورداپ


دیدن دوبارش آرزوم شده...
پاسخ
maryam.mir ٢۶ مهر ٩٨
عزیزمم
سوگند ٢۶ مهر ٩٨
لیلوم
لیلیوم ٢۶ مهر ٩٨
ای جان
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  

مهسولانه سبیلو
زهرای قشنگ کفش
با دیدنتون در پوست خود نمی گنجم
و این شادی در وصف نگنجد
شکم اینجازه بیشتر موندن را نمدهد
ناچار به ترک آغوش پرمهرتون عستم
خداحافظتون خانمای پرمهر و صفای من
پاسخ
*زهرا* ٢۶ مهر ٩٨
قربونت پاگنده
سوگند ٢۶ مهر ٩٨
برو استراحت کن و نوش جون بنما
ساقه طلایی ٢۶ مهر ٩٨
کفش و سیبیلشون تو حلقت
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


همونی ک مهسول تو کامنت نوشت
پاسخ
سوگند ٢۶ مهر ٩٨
تو سرما خوردی من تو کامنتا سوتی میدم بخاطر سوتی خودم حذفیدم
مهسا 29 ٢۶ مهر ٩٨
چی نوشتم ...من سرما خوردم رو حرفام زیاد حساب نکنین .حالم خوب نیست
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


ما بیشتر می پسندیم که خوشبخت نباشیم اما دیگران ما را خوشبخت بدانند تا این که خوشبخت باشیم اما دیگران ما را بدبخت بدانند...

رابینز
پاسخ
سوگند ٢۶ مهر ٩٨
همینکارا رو میکنی ک دوستت دریم
*زهرا* ٢۶ مهر ٩٨
به نظر من مردم نباید بفهمن خوشبختی..چون یکاری میکنن خوشبختی زهرمارت بشه
مهسا 29 ٢۶ مهر ٩٨
نه من برعکسشو میخوام...دوس دارم مردم فک کنن خوشبخت نیستم
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  

الن دیگع قدر بدن سالم و خواب راحت رو مدونم
دیشب پلک رو هم‌ مزاشتمیع
پاسخ
سوگند ٢۶ مهر ٩٨
اها ب فکر رشد جمعیت اینجه یی خوب خرج سنگینه همزمان به فکر ی امور خیریه هم باش ک تو بزرگ کردنشون کمک خرج دکتر باشه
مهسا 29 ٢۶ مهر ٩٨
سوگند اورداپ یکم کم جمعیت شده میخوام میخوام این انگو بهش بزنم بلکه دست بکار شد جمعیت زیاد شد
سوگند ٢۶ مهر ٩٨
درد گرفته بهش نگو عقیم النه از درو دیوار اورداپ بیاد به همته بچه مچه نه بابا دیگه منصرف شدم از مسدود کردنش...قلت بخورم اگر مسدودش کنم
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
سوگند زشت درمان درد عاشقان 'صبرست و من دیوانهام ^^ نه درد ساکن میشود' نه ره به درمان میبرم
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان