زرمار دکتر
دکتر با مهسای سبیل دراز سرت شرط بستیم... جزئیات شرطو ازش بپرس بعدا
پاسخ
سوگند ٢۶ مهر ٩٨
شرط خوبیه که... ب ضرر منه... ولی ی فرصته دکتر خودشو اثبات بکنیع
مهسا 29 ٢۶ مهر ٩٨
دکی به من چه ...سوگند شرط بسته
سوگند ٢۶ مهر ٩٨
بمن چ.دسپاچلفتی نباش
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  

بعضی حرفا از جنس پلاستیکه، چند قرن طول میکشه تا توی قلبت تجزیه بشه!
پاسخ
مهسا 29 ٢۶ مهر ٩٨
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


احساس می کنم یه جای زندگیم راه رو غلط رفتم ولی اینقدر جلو رفتم که دیگه انرژی برای برگشت ندارم
تولتز
پاسخ
مهسا 29 ٢۶ مهر ٩٨
هممون یه جایی رو اشتباه رفتیم...ولی یا متوجه نشدیم ویا وقتی متوجه شدیم که دیگه راه برگشتی نبوده
سوگند ٢۶ مهر ٩٨
دوستان چمن موافقم
چمن11 ٢۶ مهر ٩٨
اتفاقن این عکس با این وجنات میگه همه راهو درست رفدی
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


کار غلطیه که کسی رو بخاطر عاشق شدن یا ترک معشوق سرزنش کنیم
عشق و نفرت که دست خود آدم نیست!
چخوف
پاسخ
مهسا 29 ٢۶ مهر ٩٨
عالی کاملا درسته
چمن11 ٢۶ مهر ٩٨
کلا سرزنش کردن کاریست بس غلط به هرحال طرف خودش میفمه چه گندی زده
سحر1992 ٢۶ مهر ٩٨
yes ...
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  

آدمی که خودش هست دلش نیست به درد جرز لای دیوار میخوره!
پاسخ
چمن11 ٢۶ مهر ٩٨
گل گفتی ای گل گفتی مثل یه بلبل گفتی جواب عالی دادی غنچه بودی شکفتی
radan ٢۶ مهر ٩٨
agree
سوگند ٢۶ مهر ٩٨
یه درصد فکر کن از دست برم دوکتور
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
خوشبختـى پـا نـداره کـه بيـاد، خـودت بايـد دنبالـش بـرى  من‌انقد دویدم از نفس افتادم هیچی ام ب هیچی...شماها بفرمایید
قلب سلم به جان قلبم که خودتی خوابم برده بود نمدونم بعد از دو ساعت جرا سایت شوتم نکرده هنوز داخل هسدم هیچ جایی مشغول نبودم من ..خوابم برده بود ف
یکی از چیزایی که زنانگی تونو به مردتون ثابت میکنه رسیدگی به خودتون و بدنتونه. چه آرزوها که داشتَم من و  دیگر ندارم...  اخوان_ثالث
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان