چت اورداپتنها
در قاب چشمان توست
که
خوده من
از ته دل
لبخند می زند. ♡
پاسخ
tiya m ٢٧ ارديبهشت ٠٠
سوگند ٢۶ ارديبهشت ٠٠
رها413 ٢۵ ارديبهشت ٠٠
عزیزم
یکی نشسته تو قلبم که بدجوری جاش راحته♥️شاه نشین قلبمی

  


چت اورداپبرایتان عشق آرزو می‌کنم،
عشقی پر از شور و هیجان.
عشقی که سر شوق برساندتان و کیفتان را کوک کند ♡
پاسخ
tiya m ٢٧ ارديبهشت ٠٠
در حق دوستان آمین
سوگند ٢۶ ارديبهشت ٠٠
سلم به همتون الهی آمین...ممنون
maryam p r ٢۵ ارديبهشت ٠٠
ممنون همچنین
یکی نشسته تو قلبم که بدجوری جاش راحته♥️شاه نشین قلبمی

  


چت اورداپدوست داشتنم را از توجهم بفهم
وگرنه گفتن دوستت دارم را که همه میتوانند ...
پاسخ
سوگند ٢۶ ارديبهشت ٠٠
ava2016 ٢۶ ارديبهشت ٠٠
maryam p r ٢۶ ارديبهشت ٠٠
یکی نشسته تو قلبم که بدجوری جاش راحته♥️شاه نشین قلبمی

  


چت اورداپدوستت دارم، اما...

...، اما دوستت دارم!


این‌ کجا و آن کجا؟!
پاسخ
maryam p r ٢۵ ارديبهشت ٠٠
سوگند ٢۵ ارديبهشت ٠٠
parnya ٢۵ ارديبهشت ٠٠
چه تضاد زیبایی
یکی نشسته تو قلبم که بدجوری جاش راحته♥️شاه نشین قلبمی

  


چت اورداپ


یه وقتایی هست که همزمان با گوش دادن یه آهنگی؛شخصی خاص میاد تو ذهنت
آهنگ تموم شده؛ بازم دوس داری آهنگو پلی کنی و از اول ...
اون لحظه هزار بار تقدیم تو باد

# شاه نشین قلبم
پاسخ
سوگند ١٩ ارديبهشت ٠٠
خانم ها و آقایان و مجددا خانما
tiya m ١٨ ارديبهشت ٠٠
اوهوم
محمدرضاا ١٨ ارديبهشت ٠٠
یکی نشسته تو قلبم که بدجوری جاش راحته♥️شاه نشین قلبمی
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

یکی نشسته تو قلبم که بدجوری جاش راحته♥️شاه نشین قلبمی

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان