چت اورداپ

پاسخ
سوگند ٢۵ دي ٩٨
پینار ٢۴ دي ٩٨
♥reza♥ ٢۴ دي ٩٨
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ


فقط یه بار اومد تو فکرم
ولی هر کار کردم بیرون نرفت که نرفت
مهمون همیشگیم شد
پاسخ
سوگند ٢٣ دي ٩٨
ساقه طلا دسمو اینکه هنوز دیر نشده به چشم هجدیگه بیاید جفتتون امیرپاشا نمیدونم واقعا ایا خوش بحالش یا نه ولی اینا میدونم تاج نشین قلبم شده
امیرپاشا ٢٣ دي ٩٨
خوش بحالش
desperado ٢٢ دي ٩٨
اسمو از چی رونمایی کنم؟
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  

سلم
اگر کنار یکی باشی که خیلی خیلی دوستش داشته باشی و بدونی که یه روزی باید تموم شه هرچی که بوده و نبوده
چیکار میکنی؟!
پاسخ
دخترزیبا ٢٢ دي ٩٨
از همون موقع که فهمیدم قراره توی اینده هم نمیخواد باشه ولش میکنم کلا
maryam p r ٢٢ دي ٩٨
برو عاشخیت کن
ساقه طلایی ٢٢ دي ٩٨
من مقصرم حتما
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ
چت اورداپ


For him
پاسخ
ساقه طلایی ٢٢ دي ٩٨
maryam p r ٢٢ دي ٩٨
اره والله من مظلومو و بد شانس
سوگند ٢٢ دي ٩٨
خب من با آدمه خوب و مردش عاشخیت میکنم...شماها بد شانسی میارید گیره ادمه شکارچی میفتین
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپچت اورداپ


این‌پست رو بنام پروا میزنم
I l♡ve pr
پاسخ
maryam p r ٢٢ دي ٩٨
سوگند ٢٢ دي ٩٨
پروا ارع از پروفایلت دزدیدمش خیلی دلنشینه واقعا...اندازه خودت ممنونم دسمو
desperado ٢١ دي ٩٨
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

صفحات و تصاویر
هـر کسـی را  بـهر کـاری ساخـتند؛ کـار مـن، دیـوانـه‌ی تو بـودن اسـت..
-دل با من و جان بی تو نسپاری و بسپارم  کام از تو و تاب از من نستانم و بستانی..  رهی_معیری
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان