چت اورداپ


بال وقتی بشکند
از کوچ هم باید گذشت
پاسخ
reza.p ١۴ شهريور ٩٨
maryam p r ١۴ شهريور ٩٨
مهسا 29 ٨ شهريور ٩٨
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  

شیطان بهانه شد
سوگند‌ دچار بود
پاسخ
سوگند ١٣ شهريور ٩٨
دخترها لطف بیکرانتان را سپاس انقدر این روزا خستم حتی نمیتونم کامنت بزنم شیطان به قلت کردن افتاده
maryam p r ١٣ شهريور ٩٨
حسم میگه فرق داره .چونه نزن
yasi banoo ١٣ شهريور ٩٨
خوب گفتی ،البته اگه جای اسم سوگند یه شخصیت کلی بذاری
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


یک مرد پیشانی دختری را نخواهد بوسید مگر آنکه راجع به آن دختر جدی باشد
پاسخ
maryam p r ١٣ شهريور ٩٨
نه فکر نکنم
مهسا 29 ١٣ شهريور ٩٨
سوگند کوفت واسه ی کامنتت ...
_ارسلان_ ١٢ شهريور ٩٨
شاید
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


مرد که خوب باشد
زن بی شک بهترین می شود
پشت هر مرد موفق زنی است که خیالش از مردانگی مردش جمع است...

پاسخ
ایوب2 ١١ شهريور ٩٨
♥وحید♥ ١١ شهريور ٩٨
حرف شما یجور حالت شرطی..مرد خوب باشه زنم خوب میشه..اصلا دیدتون نسبت به زن یه موجود کانلا وابستع است
سوگند ١١ شهريور ٩٨
مهسا فلفل راس میگه... تنها نکته ای ک توجهمو ب عکس جلب کرد همون گرفتنه انگشت کوچیکه مرده بود ارسل نه من پستای الکی زیاد میزارم دوستان
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  

مهسا خارج شد
مهسا وارد شد
مهسا ارسال کرد
مهسا وارد شد
مهسا عین توپ میخوری به درو دیوار..نکنه سبیلات اای درو پنجره اینجا گیر کرده؟؟؟
پاسخ
سوگند ١١ شهريور ٩٨
فدات سبیل درازه عزیزم... خدا یار و حافظت
مهسا 29 ١١ شهريور ٩٨
من برم دیگه ...دلت خوش و لبت خندون پاگنده
سوگند ١١ شهريور ٩٨
عجب روحیه ای داری هرکی دیگه بود توان نداشت برای کورس بعدی
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
ادمها زود فراموش می شوند
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان