چت اورداپ


زندگی با هوشیاری زیر گردون مشکل است
تا نگردی مست، این بار گران نتوان کشید
پاسخ
سوگند ٢٢ شهريور ٩٨
پروا و مهسا و فلفل جریان نه درصدی چیه لیلوم خب قلب درگیر زندگیشه...منم با یکی بصورت جدی وارد رابطه شدم کمتر وقتم میشه بیام سایت هرچقدر بتونم میام شیطونی میکنم
maryam p r ٢١ شهريور ٩٨
زمان مرگ و میر عزیز شدم
مهسا 29 ٢١ شهريور ٩٨
پروا خب از تو عزیزتر کیه دارم جونتو قسم میخورم ....9 درصدی
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است
کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم
پاسخ
سوگند ٢١ شهريور ٩٨
خانمای گل جانم گلار به به سلم زهراعه کفش قشنگ
گلاره بانو ٢١ شهريور ٩٨
سووووگ
asal24 ٢١ شهريور ٩٨
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  

پاتریک: من سال هاست بیدار می شم ، می خورم، می خوابم...
حس می کنم به استراحت نیاز دارم

Sponge Bob
پاسخ
نسسیم ١٧ شهريور ٩٨
بله بله شما ساپورت میپوشی
دون کیشوت 85 ١٧ شهريور ٩٨
هیچی نسیم . یکم شلواراشون گشاده یکم ها زیاد نه . سنجد حلش میکنه
نسسیم ١٧ شهريور ٩٨
شیرازیا چشوووونه دون کیشوووت
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


درست وقتی که کرم ابریشم تصور می کنه زندگیش تموم شده
تبدیل به پروانه می شه
پاسخ
سوگند ١٧ شهريور ٩٨
مهسولک خودت خوبی؟ انریکه افت کشی کن ژوروس لیلوم
لیلیوم ١۶ شهريور ٩٨
ژورس456 ١۶ شهريور ٩٨
انریکه
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


بقیه زندگیم می تونه بهترین دوران زندگیم باشه
پاسخ
لیلیوم ١۶ شهريور ٩٨
خودت بخوای حتما
سوگند ١۵ شهريور ٩٨
فلفل اره تمرین میکنم که بتونم سبیل دراز میشه امیدوارم ارسل یاسی اره ذهنیت مهمه فاطمه شاید نه حتما پروا
فاطمه 1381 ١۴ شهريور ٩٨
سلام ابجی سوگند.اره شاید ..
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
روم به جای دگر ، دل دهم به یار دگر هوای یار دگر دارم و دیار دگر به دیگری دهم این دل که خوار کردهٔ تست چرا که عاشق تو دارد اعتبار دگر میان ما و تو ای بی نشان ز چه رو بی نشان شدی از دیده ام رمیدی و در دل نهان شدی
بادکنک قرمز
اگر توبیخ نشدی یک سرفه بکن بشنویم پروفایل آینده
قلب سلم به جان قلبم که خودتی خوابم برده بود نمدونم بعد از دو ساعت جرا سایت شوتم نکرده هنوز داخل هسدم هیچ جایی مشغول نبودم من ..خوابم برده بود ف
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان