سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته ! برای او

صفحات و تصاویر
گفتم اگر نبینمت مهر فرامُشم شود  می‌روی و مقابلی غایب و در تصوری  جان بدهند و در زمان زنده شوند عاشقان  گر بکشی و بعد از آن بر سر کشته بگذری
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان