چت اورداپ


ما تموم روزای عمرمون رو فراموش می کنیم
و تنها روزی که هیچ وقت از یادمون نمی ره
اون روزیه که تا الان راجبش با هیچ کسی حرف نزدیم...
پاسخ
سوگند ١٩ آبان ٩٨
نشد ک بنویسم
maryam p r ١٩ آبان ٩٨
بقول کی؟چه چیزی؟
سوگند ١٩ آبان ٩٨
...بقول یکی چیز میز پروا؟
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ


مرا با این سکوت عهدیست
که یک دنیا نمی فهمد
پاسخ
ava2016 ١٩ آبان ٩٨
سوگند ١٩ آبان ٩٨
maryam p r ١٩ آبان ٩٨
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ


دکتر برو خودکشی
پاسخ
سوگند ١٩ آبان ٩٨
اره حواسم هست که نباید پیش که پیشکش نزدیکتونم نباشم تو خودت کذبی حالا خبرای من رو میخوای تکذیب کنی
abedi ١٩ آبان ٩٨
پس شانس اوردی پیشمون نبودی نه هرگونه خبری مبنی بر عقد منو و مهسا را تکذیب میکنم
سوگند ١٩ آبان ٩٨
عابدی عقد نکردین؟ ولی طوق مهسا دور گردنته ها مم از کجا بدونم چه بازی ای کردین؟! من که پیشتون نبودم دکتر ساقه که زن و مرد نمیشناسه
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ


وقتی اشتباه می کنی بهش اقرار کن.
وقتی حق با توعه، ساکت باش!
پاسخ
سوگند ١٩ آبان ٩٨
امیرپـاشا آدم همیشه در حال تلاشه برای بهتر بودن اوضاعش. نمشه هیچکاری نکنه
امیرپاشا ١٩ آبان ٩٨
اره دیر نیست ولی مشکل اینجاس ک هیچ وقت شروع نمیکنیم
سوگند ١٩ آبان ٩٨
اره امیـرپـاشا، ولی هیچ وقت دیر نیست که بخوایم شروع کنیم
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  

شده تا حالا انقدر حالتون بد باشه که

یه جوری که انگار غم دنیا توی دلتون خونه کرده باشه؟!

من الان به این حالت دچار نیستم خداروشکر
پاسخ
سوگند ١٨ آبان ٩٨
خدا نکنه شیطون بلاه
فاطمه 1381 ١٨ آبان ٩٨
سوگندجان/فدا نگو کوچیکتم مهربون خواهش عزیزکم
سوگند ١٨ آبان ٩٨
سلم قلبت نریزه مهربون ممنونم عزیزم
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

صفحات و تصاویر
طلا برای لیلیوم
"تو اشتباه ترين انتخاب من بودی" اين را از انتخابهای بعدی ات فهميدم ...!  علي قاضي نظام
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان