چت اورداپ


چک‌کردم اینو اپ کردی مهسا

پس‌کو عکسه سیاهت
پاسخ
مهسا 29 ٩ مهر ٩٨
اره یاسی ...مهسای مظلوم همیشه تنهاست
فلفل جنوب ٩ مهر ٩٨
مهسا عاره یاس امین مهسا یه خزنده اییه که نگو
*yasamin* ٨ مهر ٩٨
حسابی مهسا رو تنها گیر آوردیدا
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


من همان رودم که بهر دیدنت مرداب شد
ماه من بس کن ندیدن های بی اندازه را

قلبان بان بان
پاسخ
آشناا ٨ مهر ٩٨
سوگند ٨ مهر ٩٨
مهسا و فلفل خلبان بان بان
مهسا 29 ٨ مهر ٩٨
نگهبان بان ...باغبان بان بان....
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  

مهسول معروف شدی ...گوگل شناساییت کردااا


چت اورداپ

پاسخ
آشناا ٨ مهر ٩٨
*yasamin* ٨ مهر ٩٨
خدای من
سوگند ٨ مهر ٩٨
فلفل قوی باش؛ تو خودت امید این سبیل درازی که
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


تو همه ی اعتقادا اشتباه می شه
همیشه ام یه عده گرگن تو لباس میش

دلشکسته 1388
پاسخ
سوگند ٨ مهر ٩٨
به به...فلفل کجاییی بیا ببین چکار کرده ..بی سروصدا عکس سیاهشو فرستاده سایت
مهسا 29 ٨ مهر ٩٨
ملز بگیرین توی پروفم هست یکی فقط نمیدونم چرا پاتوق سیاه سوخته میاد
آشناا ٨ مهر ٩٨
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


حالمان داشت خوب می شد
که باز یک چیزهایی را باور کردیم
پاسخ
سوگند ٨ مهر ٩٨
قابلی نداشت مهساعه کارگرم
فلفل جنوب ٨ مهر ٩٨
مهسا؟
مهسا 29 ٨ مهر ٩٨
کوفتو مهسا ...درد
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
گر تو سری قدم شوم ور تو کفی علم شوم ور بروی عدم شوم بی‌تو به سر نمی‌شود  مولوی
ناری ناری ناری دونه اناری ناری به چشمانت سپردم چشم های مست مستم را نگاهت گرم بود و داغ کردی پشت دستم را   سپردی هیچ و پوچت را به من اما سپردم من به تو شعر و به تو شور و به تو هرآ
قلب و گربه نازنینم
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان