سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته ! برای او

صفحات و تصاویر
ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی عیش بی یار مهیا نشود، یار کجاست؟!  حافظ
گویند که هر چیز، به هنگام بُود خوش  ای عشق! چه چیزی که خوشی در همه هنگام؟  سعدی
میتونی سخن کنی  راهو باز کردم
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان