چت اورداپیه خانم رفت خرید وقتی کیفشو باز کرد تا حساب کنه صندوقدار یه کنترل تلویزیون توی کیفش دید.
صندوقدارنتونست کنجکاوی خودشو کنترل کنه.
سوال کرد :
شما همیشه کنترل تلویزیون رو با خودتون حمل می کنید؟
خانم جواب داد :
نه همیشه، اما شوهرم نپذیرفت امروز برای خرید منو همراهی کنه.

نکته اخلاقی :
همسرتون را همراهی کنید.

مغازه دار میخنده و همه ی اقلامی را که خانم خریداری کرده بود ازش پس می گیره.
خانم از این عمل شوکه شد و ازمغازه دار پرسید که چکار میکنه؟
مغازه دارگفت :
شوهرتون کارت اعتباری شمارو مسدود کرده.

نکته اخلاقی :
به سرگرمی های شوهرتون احترام بگذارید.

خانم کارت اعتباری شوهرش رو که برداشته بود از کیفش بیرون آورد (متاسفانه شوهرش کارت خودشو مسدود نکرده بود)

نکته اخلاقی :
قدرت زنها را دست کم نگیرید.

وقتی خواست از کارت همسرش استفاده کند دستگاه از او خواست تا کدی را که به موبایل همسرش ارسال شده است را وارد کند.

نکته اخلاقی :
وقتی مردان در حال شکست هستند ماشینها از آنها حفاظت میکنند.

وقتی خانم با ناراحتی قصد بازگشت به سمت خانه را داشت ...
یک پیام از موبایل همسرش برایش آمد که کد را برایش فرستاده بود.

سرانجام او اقلام را خرید و با خوشحالی به خانه برگشت ...
نکته اخلاقی:
درباره مردان چه فکری می کنید؟ مردها وقتی عاشق همسرشان باشند همیشه خودشان را فدای آن ها می کنند

نتیجه: زندگی یعنی تفاهم در کنار هم، نه جنگیدن با هم...


چت اورداپ

پاسخ
سوگند ٩ مهر ٩٨
دنیا000001 ٩ مهر ٩٨
ساقه طلایی ٩ مهر ٩٨
جالب بود
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ
اتفاقی افتاده؟
گاهی برای بعضی از سوالا، هیچ جوابی نداری. دست خودت نیست، طوری رفتار می‌کنی که انگار نشنیدی. اگرچه جواب سوال مثل روز روشنه، اما تو بدون هیچ توضیحی، با یه «نه» باورنکردی، احمقانه‌ترین دروغ زندگی‌ت رو می‌گی.
بعضی سوالا رو نباید پرسید، بعضی جوابا رو نباید داد. همیشه یه حرفایی هست که اگه نگفته بمونه، شنیدنی‌تره.
اتفاقی افتاده؟
جواب می‌دی نه. بعد توی چشماش خیره می‌شی و توی دلت تکرار می‌کنی؛ نه! واقعا نه.
«اتفاق تو بودی که هیچ‌وقت برای من نیفتادی».

پویا_جمشیدی

پاسخ
سوگند ٩ مهر ٩٨
من اون دستی که مشت شده رو دیدم تا ساعت و استین خب تصویر اون خیلی قشنگ بود منم دوسش داشتم ساعتش مال تو مهس وحید
مهسا 29 ٩ مهر ٩٨
ساعت خوبیه
دنیا000001 ٩ مهر ٩٨
زدی تو کارساعت؟؟ آستینش گشاد نیس خیلی به نظرم اون پست قبلیه که راجب مردای عوضی بود مرده خیلی خوشتیپ تر بود چشمو گرفته
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


جان و دل با اوست هر جا رفته است
پاسخ
tannaz19 ٩ مهر ٩٨
سوگند ٩ مهر ٩٨
کامنتا رو
مهسا 29 ٩ مهر ٩٨
اوهوم گردن خوردش
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


وای این شبیه کوارکه نه؟؟؟؟
پاسخ
مهسا 29 ٩ مهر ٩٨
عکس مدیریت ...
سوگند ٩ مهر ٩٨
اع مدیریت سایت چ قشنگه اون عکسه ممنون برفین
مدیریت سایت ٩ مهر ٩٨

چت اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  

مهسا اومده‌پی وی تهدید میکنه ک زودتر خروج رو بزنم
میترسه پست سب بخیری بزنه متهم بشه ب قضایایه پوست و اینا و اونا
من برم تا نکشته منو این سبیلو

شبتون بخیر
پاسخ
فلفل جنوب ٩ مهر ٩٨
شب بخیر منم برم به بهانه پست سوگند بیگ بنگ ببینم
مهسا 29 ٩ مهر ٩٨
پاگنده مگه اینکه دستم بهت نرسه برو بخواب فدات ..خوابت میاد چرا گردن من میندازی فلی
فلفل جنوب ٨ مهر ٩٨
مهسا سگ تو روحت
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
عشق آنقدر، از موی تو زنجیر به هم بافت تا ساخت کمندی که کشانید به بندم  حسین_منزوی
امروز به حالی است ز سودا دلِ من ترسم نکِشد بی‌تو به فردا دلِ من  در پایِ تو کُشته گشت عمدا دلِ من شد کارِ دل از دست، دریغا دلِ من  خاقانی چشمی به رهت دوخته ام باز که شاید بازآیی و برهانیم از چشم به راهی...  شهریار
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان