چت اورداپچت اورداپ


اینجوری شدیم آیا؟!
پاسخ
زهره 21 ٢٠ آبان ٩٨
دختره چه رنگ پوست و موش عوض شد
سوگند ٢٠ آبان ٩٨
من خراب نکردم شیطونه توی جلد ادمی خراب میکنه وگرنه من با قسمت اولش موافقم امیرپاشا گوش نمیکنم در مورد این یکی. چون خیلی خوبه دیدنش از دور. خرابش نمیکنم
امیرپاشا ٢٠ آبان ٩٨
به حرف شیطون گوش نده شیطون اسمش پیداس . گولت میزنه
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ


پروا ی همیشه نازنینم
سبیل دارازه جذابم
کفش قشنگه با کلاسم
پاسخ
سوگند ٢٠ آبان ٩٨
پسرا رو بخاطر سربازی کوچیک می بریدن
امیرپاشا ٢٠ آبان ٩٨
به خاطر اینکه بدنیا ک اومدم دو سال و خورده ای بودم گفتم تو شکم مادر سغر سنی داشتی مجبور شدیم شناسنامه اتو کوچک بگیریم. شوخی کردم نمیدونم واقعا هنوز جوابش برام گنگه چون کسی نمیدونه
سوگند ٢٠ آبان ٩٨
امیرپاشا عجله داشتی برای بدنیا اومدن ولی باز وقتی میدونن اسفند بدنیا اومدی چرا کوچیکتر بریدن سجلدتو !
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ

پاسخ
سوگند ٢٠ آبان ٩٨
maryam p r ٢٠ آبان ٩٨
♥وحید♥ ٢٠ آبان ٩٨
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ


پاسخ
behrad ٢٠ آبان ٩٨
سوگند ٢٠ آبان ٩٨
نا امید نباشیم هنوزم انسان هایی هستن که بجز پول اخلاق و انسانیت هم براشون مهمه و البته کمی پول و شرایط عادی
karegar ٢٠ آبان ٩٨
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  

دیوانه تر از خویش
کسی می جستم
دستم بگرفتند
و به دستم دادند...!!
#سعدی
پاسخ
سوگند ٢٠ آبان ٩٨
لیلوم ن ب زیبایی نگاه شما
لیلیوم ٢٠ آبان ٩٨
اوه چ جالب پست شما زیبا
سوگند ٢٠ آبان ٩٨
امیــرپاشا
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

صفحات و تصاویر
مزه چایی مهم نیست مهم اینه که با کی چایی بخوری
پاهای یکی از پورنهای اورداپ
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان