چت اورداپ


قصد رفتن مکن ای دوست
دمی با من باش...
پاسخ
man-utd ٢۶ آبان ٩٨
سوگند ٢۶ آبان ٩٨
♥وحید♥ ٢۶ آبان ٩٨
اهان.. ایولا دیکشنری انلاین...
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ


من کنارت هستم ای بنده ی من
پاسخ
امیرپاشا ٢۶ آبان ٩٨
عجب عجب عجب
سوگند ٢۶ آبان ٩٨
خب حالا سوال درست شد.. بشین یکی یکی نام ببر خداهای این دوره رو راهنمایی شماره 1:پول.....ی راهنمایی دیگه بهت بدم شاید شهوت..... یکی دیگه شاید شهرت
سمن بوشهر ٢۶ آبان ٩٨
تایپ شد رفت .بنده چ کسایی هستی
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ


کدام یک بهتر است؟
اینکه مدتی یک چیز خوب داشته باشی و بعد از دستش بدهی؟
یا اینکه هرگز چیز خوبی نداشته باشی؟
جنیفر-اسمیت
پاسخ
سوگند ٢۶ آبان ٩٨
میدونم انجامش دادم خودمم
امیرپاشا ٢۶ آبان ٩٨
صفحه رفرش شد منم زدم دیگه کار از کار گذشته بود
سوگند ٢۶ آبان ٩٨
منم ی بار مثل تو این شکلی کامنت زدم امیرپاشا اره انتخاب ما
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ


همیشه مرکز دنیا مکان خاصی نیست
گاهی شخصی خاص مرکز دنیا است
#جغرافیای من و تو
پاسخ
سوگند ٢۶ آبان ٩٨
امیرپاشا از همش جالب تر کامنت پرواست که داره ریز اشاره میکنه شخص عزیز خودش مرکز دنیاست
امیرپاشا ٢۶ آبان ٩٨
چپ چپ نیگا نکن خب کامنتای خوبی زدیم براش
سوگند ٢۶ آبان ٩٨
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ


اخی الن خود گوگلم فیلتر شده ست
پاسخ
سوگند ٢۶ آبان ٩٨
از سایت هایی ک میشناسم فقط اپارات بالا میاد
سمن بوشهر ٢۶ آبان ٩٨
behrad ٢۶ آبان ٩٨
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

صفحات و تصاویر
#تبریک تولد سوگند اورداپ به پروا اورداپ
چنان مستم چنان مستم من امروز که از چنبر برون جستم من امروز چنان چیزی که در خاطر نیابد چنانستم چنانستم من امروز
سخته تنهات بذاره
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان