چت اورداپ


کم حجم ترین کتاب دنیا منتشر شد:
مردان چقدر زنان را می فهمند؟
این کتاب فقط جلد دارد
پاسخ
سوگند ١۵ مهر ٩٨
فلفل اره ب وقت پیری کنار همدیگه لابد مهسول اکر هردو زنده باشن خوبه چنار
مهسا 29 ١۵ مهر ٩٨
فلفل حتما از 90 سالگی به بعد یکم زود نیست براشون
چنار ١۵ مهر ٩٨
کتاب زنان چقد مردان را میفهمند هم هشت جلدیش اومد بیرون ولی کسی نیس بخونه
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


من نمی خوام مرد تصمیم بگیرن که من چه کسی هستم
من می خوام خودم تصمیم بگیرم چه کسی باشم
پاسخ
سوگند ١۵ مهر ٩٨
حرف نوروزی یعنی چی فلفل؟
فلفل جنوب ١۵ مهر ٩٨
حرف حرف نوروزیه
سوگند ١۵ مهر ٩٨
کبری چره؟ مگر خودم مردم تصمیم خودمو میگیرم
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


هر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد
سعادت همدم او گشت و دولت همنشین دارد
حافظ
پاسخ
فلفل جنوب ١۵ مهر ٩٨
تا باشه از این صحنه ها
سوگند ١۵ مهر ٩٨
مهسا 29 ١۵ مهر ٩٨
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  

http://dl.mynextaraneh.in/Archive/M/Mahasti/Mahasti - Masti/07 Saghi JoonMusicOrdupچت اورداپ

پاسخ
لیلیوم ١۵ مهر ٩٨
من نمیدونستم من همش همه رو با همون اسم یوزری ک ان میشن صدا میزنم
گلاره بانو ١۵ مهر ٩٨
ای بابا منکه یوزرامو همه میدونن
لیلیوم ١۵ مهر ٩٨
پروا تویی؟ چ بی پروا اسم اونیکی یوزرتو میگی والا ی جا ی آشپزخونه دیدم توی شهر اسمش آشپزخونه ی لیلیوم بود
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


گاهی میان مردم
در ازدحام شهر
غیر از تو هر چه هست
فراموش می کنم

مشیری
پاسخ
سوگند ١۵ مهر ٩٨
مهسا 29 ١۵ مهر ٩٨
tannaz19 ١۵ مهر ٩٨
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
چت روم
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان