سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته ! برای او

صفحات و تصاویر
در گل بمانده پای دل جان می‌دهم چه جای دل وز آتش سودای دل ای وای دل، ای وای ما  مولانا
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان