چت اورداپ


خوشبختی نمیتونه مسافرت کردن باشه، داشتن باشه، بدست آوردن باشه، یا حتی پوشیدن...
خوشبختی از جنس احساسه!
احساس خوب از زندگی کردن هر دقیقه از زندگی با عشق، لذت و قدردانی است!

#من خوشبختم؛ تو چطور؟!
پاسخ
الناز 0 ١٧ فروردين ٠٠
خوشبخت باشی همیشه
محمد متين ١٧ فروردين ٠٠
سوگند ٩ فروردين ٠٠
دخترا خوبه آرمان چمن شامل اونم میشه نوشته زندگی با عشق زهره مطمنم با آبی کمرنگ خوشگل نمیشه
یکی نشسته تو قلبم که بدجوری جاش راحته♥️شاه نشین قلبمی

  


چت اورداپ


ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار
پاسخ
سوگند ١٢ فروردين ٠٠
اره دیدن تصویرش حس خوبیه و رنگ آبی هم که سراسر آرامشه الناز پوریا من الن بی ادبم یا تو منحرفی بهار از کجا بیاریم واست
پوریا کفترباز ١٢ فروردين ٠٠
خخخخخ ینی از بهار لب بگیرید بی ادب
النازز ١٢ فروردين ٠٠
یکی نشسته تو قلبم که بدجوری جاش راحته♥️شاه نشین قلبمی

  


چت اورداپ


بگذر و بگذار بگذرد
پاسخ
سوگند ١٢ فروردين ٠٠
بی تا ١٢ فروردين ٠٠
چه عکس خوشملیه
سوگند ١٢ فروردين ٠٠
نمدونم مهدیه سوال سختی بود الناز
یکی نشسته تو قلبم که بدجوری جاش راحته♥️شاه نشین قلبمی

  


چت اورداپ


لحظه ها می گذرند
گرم باشیم پر از فکر و امید
عشق باشیم و سراسر خورشید
پاسخ
سبزه بانمک ١١ فروردين ٠٠
عمرت میگذره بذار خوش بگذره
سوگند ١١ فروردين ٠٠
سایزا رو چ تشخیص میدیدوستان
پوریا کفترباز ١١ فروردين ٠٠
شلوارش به نظر من یه سایز بزرگه براش. ایکس لارج براش گشاده
یکی نشسته تو قلبم که بدجوری جاش راحته♥️شاه نشین قلبمی

  


چت اورداپ


برای آرزوهات بجنگ
مسیرهای سخت و پر پیچ و خم به بهترین مقصد ها می رسند
پاسخ
النازز ١١ فروردين ٠٠
alireza20012 ١١ فروردين ٠٠
یکی نشسته تو قلبم که بدجوری جاش راحته♥️شاه نشین قلبمی
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

یکی نشسته تو قلبم که بدجوری جاش راحته♥️شاه نشین قلبمی

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان