سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته ! برای او

صفحات و تصاویر
دمی با دلبر  بـی تـو نـفـس کـشـیـدنـم عـمـر تـبـاه کـردن اسـت ... مِسِن نمیخاستم برم بر اعصاب
فسقلیهای دوست داشتنی عکس فسقلی ها فسقلی tsrgd فسقلی های زیبا فسقلی ها
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان