چت اورداپ


دل به تو سجده می کند
قبله اگر چه نیستی!

#قلبم
پاسخ
سوگند ٢۵ فروردين ٠٠
اره همهاوناییم که تسبیح دستشون بود میومدن دزدکینگاشون میکردن
فلفل جنوب ٢۵ فروردين ٠٠
عجب صفحه ایی بود
سوگند ٢۵ فروردين ٠٠
فلفل یادم نرفته اخرینباری که اتو نشده امکردیمچجوری فیلتر کردن صفحمونو
یکی نشسته تو قلبم که بدجوری جاش راحته♥️شاه نشین قلبمی

  


چت اورداپ


هر سخن کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند: توی قلبم غوغا بپاکردی دیدنی

#شاه نشین قلبمی
پاسخ
سوگند ٢۵ فروردين ٠٠
اتو پرسه فلفل داری میشمریشون؟؟؟
ساقه طلایی ٢۵ فروردين ٠٠
دو طرف صاف آلود
فلفل جنوب ٢۵ فروردين ٠٠
پشت به تصویر
یکی نشسته تو قلبم که بدجوری جاش راحته♥️شاه نشین قلبمی

  

#یادداشتی برای مهسا
مهسا سلم
رسما اعلام میکنم بعد از تو یک‌دوست دختر دیگه گرفتم

دوتا‌ دوست دخترام
پاسخ
سوگند ٢۴ فروردين ٠٠
الناز ٢۴ فروردين ٠٠
سوگند ٢۴ فروردين ٠٠
فلفل عجیب مهسارو خنجر میزنی مرسی پروا النازم مهسا توی حلق تو خب کمکاری میکنی بعدشم اون بهم چشم دره
یکی نشسته تو قلبم که بدجوری جاش راحته♥️شاه نشین قلبمی

  


چت اورداپ


مهمتر از اینکه چقدر دوست داره اینه که چقدر درست باهات رفتار میکنه ...

#محترم
پاسخ
سوگند ٢٣ فروردين ٠٠
دوووووستان مهساوووفلفل مهسا همشووووون؟؟؟؟کی میره این همه راهو فلفل جون مهسا دربیاد ی روز میبینی
فلفل جنوب ٢٣ فروردين ٠٠
والا ما از این چیزا ندیدیم بجون مهسا
maryam p r ٢٢ فروردين ٠٠
یکی نشسته تو قلبم که بدجوری جاش راحته♥️شاه نشین قلبمی

  


چت اورداپ


گاهی نمیگه دوستت دارم؛ برات یه آهنگ می فرسته
گاهی نمیگه دوستت دارم؛ برات یه شعر می فرسته
پاسخ
maryam p r ٢٢ فروردين ٠٠
شاید..
محمد متين ٢١ فروردين ٠٠
سوگند ٢١ فروردين ٠٠
ممنونم کلنل
یکی نشسته تو قلبم که بدجوری جاش راحته♥️شاه نشین قلبمی
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

یکی نشسته تو قلبم که بدجوری جاش راحته♥️شاه نشین قلبمی

صفحات و تصاویر
یه ایده خوب برای وقتی که به آدم فشار میاد شماا بهتون فشار بیاد چیکار میکنید رفتم مراببخش ونگواووفانداشت... راهی بجزگریزبرایم نمانده بود...
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان