سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
دمی با دلبر  پریدن بال نمیخواهد تو مرا جانم جواب دهی پرواز میکنم! نفسم بی تو به... بند آمدنش میبالد
عشق آنقدر، از موی تو زنجیر به هم بافت تا ساخت کمندی که کشانید به بندم  حسین_منزوی
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان