سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
ما بیغمان مست  دل از دست داده ایم ...!  همراز عشق و  همنفس جام باده ایم ...   حافظ
غافل کند از کوتهی عُمر شکایت  شب در نظر مردم بیدار بلند است...  صائب   خداحافظ
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان