سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته ! برای او/هی فلانی هنوز هم گهگاهی دوستت دارم...

صفحات و تصاویر
چه شیرین و چه خوشبوست  کجا خوابگهِ اوست؟ پی آن گل پر نوش  چو پروانه بگردید ....  هوشنگ_ابتهاج
دیدمش گفتم؛ منم... نشناخت او...!
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان