سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
چالش اگه میتونی اینطوری کن
چشمی به رهت دوخته ام باز که شاید بازآیی و برهانیم از چشم به راهی...  شهریار
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان