سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

صفحات و تصاویر
امان از تنهایی
محمدرضا یزد
آراز اوستی دوماندی  منی آتما آماندی  شن گونلری گورمدیم   احوالیم چوخ یاماندی
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان