ی مشت عاشق شکست خورده
پاسخ
maryam p r ۶ مرداد ٩٨
سوگند ۶ مرداد ٩٨
چرا مگر خوش خوشان مرده باشه خدای نکرده
maryam p r ۶ مرداد ٩٨
نمیدونم چرا حس شکست خوردگی بهم دست داده
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


‏انقد آویزون خاطرات نباشید پیر میشید

ای جان سرعت سایت دوبرابر شد واسم
پاسخ
سوگند ۶ مرداد ٩٨
خب از شواهد کاملا مشخصه تو اویزون نیستی مهسا
مهسا 29 ۶ مرداد ٩٨
آویزون کجا بود
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  

اگر میبینی سایتو
ارتباطم قطع شد
اینجا رخ بنما
پاسخ
سوگند ۶ مرداد ٩٨
چشماش خیلی هم درشته زهرا پروا توام لنگهمهساع ساقه اوهوم همون دو ساعت پیش
ساقه طلایی ۶ مرداد ٩٨
رخ نمایید
maryam p r ۶ مرداد ٩٨
من و شیطانی؟ آخه دلت میاد
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  

با وجود اینکه از ساعت سه خوابیدم تا چهار و نیم باز احساس خستگی زیادی میکنم
تنهاتون‌میزارم و میرم استراحت میکنم شاید خستگی خواب از تنم بره
روزتون قشنگ ملوسکای من(پروا.زهرا.مسهای حرف گوش نکنم)
پاسخ
*زهرا* ۵ مرداد ٩٨
شب بخیر خوشخواب
مهسا 29 ۵ مرداد ٩٨
فقط بخواب .....خوابالووو
maryam p r ۵ مرداد ٩٨
برو استراحت کن .من حواسم به مهسا هست
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  

اگه یه گله گاو زیرت گرفتن
مقصر تویی نه اونا
چون‌میتونستی از سر راهشون کنار بری که آسیبی بهت نرسه
پاسخ
سوگند ۵ مرداد ٩٨
زهرااااا از دس تو خب همین عصرش اگر نرم مزون هستم صبحا بتونم از شرکت ان میشم ولی بعلت حجم بالای کاری نمیتونم عملا کاری بکنم توی سایت سودا والا در کمال تعجب با وجود زنگ زدگی قسمتای اهنیش بر اثر تماس با اب سالم بود
*زهرا* ۵ مرداد ٩٨
پروا و سودا منم باهاتون موافقم ک باهام موافقین سوگند صبحم نیستی .شبم نیایی..عصرم میخابی...دیگه چی می مونه
سوگند ۵ مرداد ٩٨
زهرا خب دلایل زیاده داره کوفتگیم یکیش دیشب از حموم دراومدم جلو باد کولر خوابیدم...یکیش ذهنم درگیر مرتب کردت ساعت خواب اخر شبامه...میخام اورداپ رو از برنامه بعد شامم بردارم....دوازده میخوابم خیلی دیره....انگار کل روز رو جا میمونم از زندگی
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
دختر پاییز که باشی
عهد کردم دگر می نخورم در همه عمر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان