سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

صفحات و تصاویر
هرفکری ...انرژی است. هرفکری... مانند خودش را جذب می‌کند. هرفکری...بر سلامتی شما تاثیر می‌گذارد. هرفکری...دارای قدرت است. هرفکری... مهم است. هرفکری. گفتم اگر نبینمت مهر فرامُشم شود  می‌روی و مقابلی غایب و در تصوری  جان بدهند و در زمان زنده شوند عاشقان  گر بکشی و بعد از آن بر سر کشته بگذری
مرگ یک یا کریم
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان