بعضی از نوشتع ها عجب
حیف باید برم خونه
فعلا
پاسخ
سوگند ٩ مرداد ٩٨
مناگر اینجوری قاطیمی شم باید خیلی سال پیش نیشدم..خروسشو دوست ندرم
مهسا 29 ٩ مرداد ٩٨
معلومه خیلی برات مهمه که اصلا بهش فک نکردی ....قراره تو هم قاطی مرغا بشی
سوگند ٩ مرداد ٩٨
زندگی روگذاشتم کنار که میتونم بخوابممهساباورت نمیشه باید به یکی یه جواب مثبت یا منفی بدم ولی اصلا بهش فک نکردم از دیروز
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ

پاسخ
maryam p r ٩ مرداد ٩٨
سوگند ٩ مرداد ٩٨
یاسمین
ساراگل71 ٩ مرداد ٩٨
عجببببب
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  

هدفهای بزرگ،ماننددويدن هستند
برای رسيدن به هدف،بايد تلاشهای کوچک راجدی گرفت
برای دويدن،ابتدابايد راه رفت،سپس قدمهارا تندکردوبعددويدن رارقم زد
پاسخ
دنیا000001 ٩ مرداد ٩٨
سوگند ٩ مرداد ٩٨
مهسا 29 ٩ مرداد ٩٨
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


ساقه این ام تو رو یاد کی میندازه
پاسخ
سوگند ٨ مرداد ٩٨
ها ساقه یادم انداخت میم مثل مسدود ساقه این تنبیهته بعدا میگم چرا مسدودت کردم مارمولکه بی دم بود اون فلفل
maryam p r ٨ مرداد ٩٨
محموت احمدی نجات
ساقه طلایی ٨ مرداد ٩٨
خودت اومدی چیکار کنی سوگند باز تو از بیکاری منو مسدود کردی
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


همین الان گوشی به دست دلم هوای مهسا رو کرد

سبیل دراز خیلی خوبی و خیلی دوستت درم و قربون سبیل های بلندت
پاسخ
مهسا 29 ٨ مرداد ٩٨
سوگند دلم برات تنگ شده ....امروز ندیدمت باز
سوگند ٨ مرداد ٩٨
عجله نکن بزار سر حوصله ی پست پر از پز و افاده واست بزارم
maryam p r ٨ مرداد ٩٨
کووووو
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
عشق هنوزم با این همه سیاهی و تاریکی جریان داره
‎ظاهر آراسته ام در هوس وصل ، ولی ..‎من پریشان تر از آنم که تو میپنداری  فاضل نظری
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان