سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

صفحات و تصاویر
قدر باهم بودن ها را بدانید خزان نزدیک است
یک تنه دوستت دارم و این قرار همیشگی کار هر کسی نیست
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان