چت اورداپ


من و یه عالمه بلاتکلیفی
پاسخ
maryam p r ١٣ مرداد ٩٨
من کجا خطریم باز این مهساعه رو بگی اره ولی من
سوگند ١٣ مرداد ٩٨
تو اره مظلومی ولی فقط نماشی زهرا خوبه حاااالش چیه چون اون از راه بدر نشده حالشو میپرسی؟ میخوای اونم بکشونی زیر اب؟
مهسا 29 ١٣ مرداد ٩٨
من به این مظلومی...زهرا چرا نیستش
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


بدون شرح
پاسخ
آشناا ١٣ مرداد ٩٨
زئووس0831 ١٣ مرداد ٩٨
بقیشون شبیه فیهاخالدون هستن
maryam p r ١٣ مرداد ٩٨
بازم میخواد قلبانه رو گولی بماله
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


من دیگع وقت خوابمه
الکی مثلن متاهلم شبتون بخیر
پاسخ
سوگند ١٣ مرداد ٩٨
سلم دخترا صبحتون پر از عشق و شادی
مهسا 29 ١٢ مرداد ٩٨
مثل هاتم منو کشته شبت بخیر عزیزم فلفل فدات بشه الهی
maryam p r ١٢ مرداد ٩٨
بروووو شبت بخیر
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  

سگ‌توی روحت مهساعه سبیلو که انقدر امشب خوابم‌میاد
پاسخ
مهسا 29 ١٢ مرداد ٩٨
سوگند این پروا داره ریز ریز دشمنی میکنه سگه رو بفرست به جون اون دیگه..
سوگند ١٢ مرداد ٩٨
کسی قلت میکنه با تو دشمنی بکنه
maryam p r ١٢ مرداد ٩٨
مهساعه انتقاد پذیر باش خب
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپگل در بَر و مِی در کف و معشوق به کام است ♥
پاسخ
behrad ١٢ مرداد ٩٨
پسرک شیدا ١٢ مرداد ٩٨
الهی همیشه همین مدلی باشه
سوگند ١٢ مرداد ٩٨
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
عشق آنقدر، از موی تو زنجیر به هم بافت تا ساخت کمندی که کشانید به بندم  حسین_منزوی
انجیر تولدت مبارک
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان