سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

صفحات و تصاویر
گر تو سری قدم شوم ور تو کفی علم شوم ور بروی عدم شوم بی‌تو به سر نمی‌شود  مولوی
خُنُک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو  به دو نقش و به دو صورت به یکی جان من و تو
#جیگـــــــــــــــــرو
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان