میگم در اتافمو قفل کنم برم روی کاناپه بخوابم

بنظرتون زشت نیست؟؟؟؟
پاسخ
سوگند ١٧ مرداد ٩٨
سبیلاشو کوتا نمکنه برای این زشته..انقدر چسبید جاتون خالی...تلفن زنگ خورد از خواب پروندم.....دنیا فلفل راست میگه با مانتو مقنعه ک نمیخوابم چروک شن بعدا بقیه بفهمن
دنیا000001 ١٧ مرداد ٩٨
جوری میخوابم بعضی وقتا مشتری میاد دوساعت وایمیسته میبینه بیدار نمیشم صدام میکنه آخر
مهسا 29 ١٧ مرداد ٩٨
من رو سیبیلای نداشتم غیرت دارم لامصب
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


وقتایی که هستی غرق آرامشم!
وقتایی که نیستی غرق فکرت!

قلبان بان بان
پاسخ
سوگند ١٧ مرداد ٩٨
اره همین....خودشمباور نداره که همین باشه
مهسا 29 ١٧ مرداد ٩٨
همین
سوگند ١٧ مرداد ٩٨
قلبان بان منه خام شدنی نیست که دوست داشتنیه همین
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


فقط اسم عکسایی که من ارسال کردم اورداپ
چه ذهن خلاقی داشته اونی که اسما رو ثبت میکنه
پاسخ
سوگند ١٧ مرداد ٩٨
جانم بهت پروا موهاتمدوست داشتنیه سادات دریچه نگاهت زشته خب ارسل مهسولک زهراوا
avahasti ١۶ مرداد ٩٨
چرا همچین عکس هایی رو تو ارداپ پخش میکنید فک کنم عکس های شخصیتون رو جای دیگه باید به نمایش بگذارید
مهسا 29 ١۶ مرداد ٩٨
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


چه بخوام، چه نخوام
خواستنی و دوست داشتنی هستی...
قلبان بان بان
پاسخ
سوگند ١٧ مرداد ٩٨
دوستان رضا اخه این بیچاره بدنش کجا بود ک حالا اونم ببنده خودشو توی زحمت بندازه
باران17 ١٧ مرداد ٩٨
لایک...
خرگوش دیوونه ١٧ مرداد ٩٨
ادوارد لیش خیار که
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


جان به جانم هم کنی؛ جانم تویی!
قلبان بان بان
پاسخ
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
نقاشی خدا
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان