سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

صفحات و تصاویر
هوای پسرکوچولوهای ریش دار زندگیمان را داشته باشیم.  آنها راه زیادی را از پسر بچگیشان آمده اند تا مردِ رویاهای ما باشند
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم.. گل قلب صبح تولد اورداپ زندگی حیات تو من ما عشق دیوانگی  دختر پسر برف باران نفس فداتم دوست داشتن
ای شراب تلخ ِ من ترک تو تسکینم نداد  بی تو بودن هم  شبیه ِ با تو بودن  مشکل است ...  فروغ_فرخزاد
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان