چت اورداپ


دوست داشتنت هوس نیست
که باشد و نباشد
نفس است
تا باشم و باشی ...

بان بان بان
پاسخ
رز وحشی ٢٩ مرداد ٩٨
امین 035 ٢٩ مرداد ٩٨
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


حس کردم که چقدر دلم واسه خودم تنگ شده...
تلخ ترین حس دلتنگی، دلتنگی واسه خودته....
واسه کسی که بودی!

آنتارکتیکا؛ هشتاد و نه درجه جنوبی-روزبه معین
پاسخ
سوگند ٢٩ مرداد ٩٨
مهساعه کارگرم
مهسا 29 ٢٩ مرداد ٩٨
سوگند ٢٧ مرداد ٩٨
کامنتای جور واجور
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  

سلم ای انگیزه جدیده من برای رفت و اومد به اینجا
پاسخ
سوگند ٢٨ مرداد ٩٨
کامسیت اینو باید ب اونایی بگی که ۱۵ سالگی شوهر میکنن مهسا چرا سراغ ندارمیکیش زهراعه کفش قشنگه.حالا سبیلاتو بزن سلوم چیه دنیا باید بگیسلم...انریکه یکی بزن توش گوش مهساع
انریکه ٢٨ مرداد ٩٨
مهسا حسود مرض خودت خشک و بی حالی
دنیا000001 ٢٨ مرداد ٩٨
سلوم
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  

انریکه در کامنت های متفاوت:
۱.
۲.
۳.
۴.
و الی آخر
پاسخ
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


وقتی کسی زیاد میخنده یعنی خیلی غمگینه
وقتی یکی زیاد میخوابه یعنی خیلی تنهاست
وقتی هم یکی کم حرف میزنه.....
اخریو شما تکمیل کنید
پاسخ
سوگند ٢٧ مرداد ٩٨
کاربرانه اورداپ انریکه چه پیشنهادی منتها چرا روی خودم پیاده ا بکنم..اگردیدمجدی جدی عاشقت میشم سر تورو زیر اب می نکم
آشناا ٢٧ مرداد ٩٨
انریکه ٢٧ مرداد ٩٨
وقتی حس کردی یه حسی به من داری خودتو مثل این آبجی تو عکس بنداز تو آب برای محکم کاری هم یه وزنه به پاهات ببند دیه نیای بالا
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
سلم. دوستان خوب همیشه در یاد من جاری هستند. خداحافظ
قلب یادت باشع دوستت دارم  عشقمون هنیشع جاریع
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان