چت اورداپ


مدت هاست....


کاملش کنید
پاسخ
سوگند ١٨ خرداد ٠٠
محمد متين ١٧ خرداد ٠٠
دل تنها میان جمع هم تنهاست
heaven_christ ١۵ خرداد ٠٠
به اندازه الان حواسم به خودمو کارام نبوده و به اندکی آرامش رسیدم
سحر1992 ١۵ خرداد ٠٠
دیگر آن آدم سابق نیستم...
چنارر ١۵ خرداد ٠٠
از ته دل نخندیم، نخوابیدم، عصبانی نشدم حتی دوست داشتن های خرکی هم یادم رفته...
یکی نشسته تو قلبم که بدجوری جاش راحته♥️شاه نشین قلبمی
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

یکی نشسته تو قلبم که بدجوری جاش راحته♥️شاه نشین قلبمی

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها