چت اورداپ


زندگی خیلی کوتاهه
قوانین را کنار بگذار
بدی ها را ببخش
یک عاشق واقعی باش
تا می توانی بخند
و هیچ وقت از چیزی که بر روی لبانت خنده نشانده پشیمان نشو

مارک تواین
پاسخ
سوگند ١١ مهر ٩٨
اصلا حرف هیچ کدومتون یه فندقی خوشرنگیه دخترا
لیلیوم ١١ مهر ٩٨
آفرین عزیزم
sevda71 ١١ مهر ٩٨
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


هرگز ننشین متر بزن خوبی خود را
اندازه ی خوبی به ندانستن آن است
پاسخ
سوگند ١١ مهر ٩٨
نسسیم ١١ مهر ٩٨
چ تصویر خوشگلی
maryam p r ١١ مهر ٩٨
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


همه چیز از یک رویا آغاز می شود...
پاسخ
سوگند ١١ مهر ٩٨
behrad ١١ مهر ٩٨
چمن11 ١١ مهر ٩٨
خب این یک رویای خسته س
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


وقتی لب فرو می بندیم و سخنی نمی گوییم غیر قابل تحمل می شویم
و آنگاه که زبان می گشاییم، از خود دلقکی می سازیم
هرتا مولر
پاسخ
سوگند ١١ مهر ٩٨
آشناا ١١ مهر ٩٨
behrad ١١ مهر ٩٨
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


دوست داشتن بهترین شکل مالکیت است
و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن

ساراماگو
پاسخ
سوگند ١١ مهر ٩٨
سلم برسام جان.... زرمار عزیزم دوستان
barsam ١١ مهر ٩٨
tamraaaaaaaaaaas
آشناا ١١ مهر ٩٨
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
چهره ی خندون یه زن بهترین آرایشه
چت روم فارسی
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان