چت اورداپ


بیست سال بعد بابت کارهایی که نکردی بیشتر افسوس می خوری تا بابت کارهایی که کردی
سفرکن، جستجو کن، آرزو کن، کشف کن...
پاسخ
سوگند ١٨ مهر ٩٨
سلم فاطمه بانو
فاطمه 1381 ١٨ مهر ٩٨
سلام عزیزدلم/دقیقا .......
سوگند ١٧ مهر ٩٨
عابد111 ١٧ مهر ٩٨
سوگند ١٧ مهر ٩٨
sara71 ١٧ مهر ٩٨
سوگند ١٧ مهر ٩٨
نع از اون مورداس ک باید فلفل یا خودت برید با فرش قرمز بیارینش
ساقه طلایی ١٧ مهر ٩٨
سحری خودش اجازه ورود داره. بگو بیاد
سوگند ١٧ مهر ٩٨
دکتر بنظرت دعوت بدیم، سحری کمپین ممپیننمیاد بنظرت؟
sahariii ١٧ مهر ٩٨
دریابانو321 ١٧ مهر ٩٨
psy hamyar ١٧ مهر ٩٨
سوگند ١٧ مهر ٩٨
maryam p r ١٧ مهر ٩٨
asiana ١٧ مهر ٩٨
چشم
پسرک شیدا ١٧ مهر ٩٨
موافقم شدیدا
سوگند ١٧ مهر ٩٨
مهسا 29 ١٧ مهر ٩٨
باشه چشم
ساقه طلایی ١٧ مهر ٩٨
لباس و موهاش
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
دمی با دلبر ِ تو عاشق من باشی و من از ذوق بال در نیارم !!؟؟ مگه میشه !؟ مگه داریم !؟؟؟
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان