چت اورداپ


همیشه فرصتی برای شروع کردن می توان یافت
در حالیکه ما اکثر اوقات به تمام کردن فکر می کنیم!

یاستین گوردر
پاسخ
سوگند ١١ مهر ٩٨
maryampr ٩ مهر ٩٨
میبخشمت ولی دیگه تکرار نکن
مهسا 29 ٩ مهر ٩٨
پروا اصلا یادم نبود ببخشی
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


حال بهتری خواهیم داشت
اگر دست برداریم از
فردی که لیاقت محبت ندارد
دشمنی که ارزش جنگیدن ندارد
حقی که ارزش گرفتن ندارد
و فکری که ارزش اندیشیدن ندارد...
پاسخ
سوگند ١١ مهر ٩٨
فلفل جنوب ٨ مهر ٩٨
سوگند ٨ مهر ٩٨
سلم عسلو جون ولی من تونستم و به این حاله بهتر رسیدم محمد لیلوم
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


خیلی از بلاها آدم در زندکی به سرش می آید و خودش مسبب همه ی آن هاست
منتها ادراک نمی کند
یا وقتی به ریشه ی آن ها پی می برد که دیگر کار از کار گذشته است...

چشم هایش- بزرگ علوی
پاسخ
سوگند ١١ مهر ٩٨
فلفل چره؟
فلفل جنوب ٨ مهر ٩٨
کامنت پایینی فدات
*yasamin* ٨ مهر ٩٨
لایک
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


زنان در دو زمان زیاد به ظاهر خود توجه می کنند
یا قرار است عاشقی را شروع کنند
یا قرار است هرچه بوده تمام شود
و تو شاید هرگز از ظاهرشان نتوانی بفهمی الان در درونش شوق است یا شور؟
تو فقط می بینی که ناگهان رنگ موهایش عوض شده...
پاسخ
سوگند ١١ مهر ٩٨
**پسرکوهستان** ٣ مهر ٩٨
گلاره بانو ٣ مهر ٩٨
همینطوره
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


کنارم گذاشتی که تلخم کنی؛
شرابی شدم ناب، حسرت بکش!
پاسخ
سوگند ١١ مهر ٩٨
girl-kord ٢٨ شهريور ٩٨
اوه شت .... ............
سوگند ٢٨ شهريور ٩٨
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
چه گویم؟ از که گویم؟  با که گویم ؟ که این دیوانه را  از خود خبر نیست ...  فریدون_مشیری
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان