چت اورداپ


عادت ها می توانند انسان را نابود کنند
کافی ست انسان به گرسنگی و رنج بردن عادت کند
به زیر ستم بودن تا دیگر هرگز به رهایی فکر نکند
و هرجیح بدهد در بند بماند

هرتامول
پاسخ
سوگند ١٢ مهر ٩٨
گردنت رو خورد میکنم بشینی اینجه ب تحلیل عکس کافیه ی سر ناخن چیزی بگی بعد بیا و جمش کن همینجوری بزار بموه بهتره دکتره عزیزه تاج سر سحری
ساقه طلایی ١٢ مهر ٩٨
قلب گذاشتم کاری نکن راجب عکس نظر بدم شلعون
سوگند ١٢ مهر ٩٨
دکتره ملعون
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


ز کدام ره رسیدی ز کدام در گذشتی
که ندیده دیده رویت به درون دل فتادی

ابتهاج
پاسخ
سوگند ١٢ مهر ٩٨
مهسا 29 ١٢ مهر ٩٨
ساقه طلایی ١١ مهر ٩٨
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


از خوبای گرفتنی؟
- دست یار
پاسخ
سوگند ١٢ مهر ٩٨
من میگم لب یار دوستان m048] [s
نسسیم ١٢ مهر ٩٨
صدای یار
فلفل جنوب ١٢ مهر ٩٨
والا همه جای یار
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


غم ندارم که به بند تو گرفتار شدم
غمم آنست که ترسم کنی آزاد مرا

صبوحی
پاسخ
امین 035 ١٢ مهر ٩٨
سوگند ١٢ مهر ٩٨
آشناا ١٢ مهر ٩٨
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


خوشی و خرمی و کامرانی
کسی دارد که خواهانش تو باشی

عراقی
پاسخ
ساقه طلایی ١١ مهر ٩٨
.........
فلفل جنوب ١١ مهر ٩٨
استریپ کجاست
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
شبتون بخیر خداحافظ کم کم برم من
ور گُل کُند صَد دِلبَـری اِی جان .. تو چیزی دیگری . . .  مولانا
دل خستهءماراازکویر غم میرهاند دل رابسوی باران رحمت رهنمون  میشود  اشعار بسیار پرمعنای فرزند عزیز گیکلو غمهای دل را تسکین وغوغای آن رادو چندا از عشـق هـم عـاشــق تـرم وقتى تو بـاشى يار مـن...
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان