سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته ! برای او/هی فلانی هنوز هم گهگاهی دوستت دارم...

صفحات و تصاویر
با دلِ غمگینو زارم هر چه می خواهی بکن من همان ایوب پر صبر و قرارم نازنین ..
اسم سخت بی ادب اینو بگیر تا بعدا   شب خوشیع دوستان..اسم سخت زد تو ذوقمیع..
عاشقانه حور بهشت خوانمت ماه تمام گویمت کآدمیی ندیده‌ام چون تو پری به دلبری
وسط طرح قفل زدم چیکار کنم
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان