وای وای
بازم زود خوابم برده امشب
الان بی خوابم
پاسخ
سوگند ٢۶ آبان ٩٨

چت اورداپ

abedi ٢۶ آبان ٩٨
سوگند اونی که تو فکرته زیاد به درد سوژه کردن نمیخوره پس بهتره یه موضوع دیگه رو پیش بکشیم سوژه کنیم
سوگند ٢۶ آبان ٩٨
پسرا سیستمای فکریمون فرق میکنه من از ی چیز دیگه حرف زدم شماها رفتین ب راه دیگه...خوش باشید
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ


هیچ وقت فکر نمیکردم جذبه شخصیتی آروم و با متانت بشم
همیشه فکر میکردم جذبه ادمه پر شر و شوری بشم ولی اینطور نشد انگار
هیچ وقت نیفت توی تور و این جریاناته مجازی
برای تو
روزتون بخیر
پاسخ
سوگند ٢۵ آبان ٩٨
اون ک ب شدت منع میکنم
maryam goli ٢۵ آبان ٩٨
نه نت
سوگند ٢۵ آبان ٩٨
قانون جذفب
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ


یک روز اگر اتفاقی من و لیلوم توی یک پارک باشیم
پاسخ
سوگند ٢۵ آبان ٩٨
دعا خوبه.برای اونیکمن ازش خوشممیاد دعا کن وحید مرز
امیرپاشا ٢۵ آبان ٩٨
سخت شد من براتون دعا میکنم
♥وحید♥ ٢۵ آبان ٩٨
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ


خانواده آروم و بدون حاشیه و خوشبخت
پاسخ
maryam p r ٢۵ آبان ٩٨
parnya ٢۵ آبان ٩٨
زهرمار چش رنگی چه زشت میخندی
سوگند ٢۵ آبان ٩٨
امیرپاشا چی بگیم وحیده دیگه با دید خاص خودش اره پرنیاه قره تو برو ببینش
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپچت اورداپ

پاسخ
سوگند ٢۴ آبان ٩٨
زرمار چره اونچنون خنده کردی
man-utd ٢۴ آبان ٩٨
سوگند ٢٣ آبان ٩٨
افرین پروا
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

صفحات و تصاویر
دریاچه  تفریحی ساوه
نام بعضی نفرات  رزق روحم شده است....  یوشیج
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان