چت اورداپ


وعده‌ای داد، به امروز، مرا
باز امروز، به فردا انداخت

ساوجی
پاسخ
سوگند ١۴ مهر ٩٨
hana110 ١۴ مهر ٩٨
گل .. لیلیوم
لیلیوم ١۴ مهر ٩٨
یاد اون نوشته افتادم ک:بیا قرار بذاریم و تو سرقرار نیای هم مهم نیس همین استرس و شوق دیدنت مرا بس
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


پاسخ
سوگند ١۴ مهر ٩٨
سوپرمنه ارسی باشه فلفل اگر سایت ظرفیت بارگذاری داشته باشه میزاریم کمپین
فلفل جنوب ١۴ مهر ٩٨
دان کن بعد بده ماهم ببینیم
سوگند ١۴ مهر ٩٨
chaman? arsalsuper m
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


گر دلی داری و پابند تعلق خواهی
خوشتر از زلف دلارام چه خواهد بودن
شهریار
پاسخ
سوگند ١٣ مهر ٩٨
خب پای لنگ داری پس که هنوز نرسیدی؟
مهسا 29 ١٣ مهر ٩٨
نه همراه نمیخوام من خودم یه پا بادیگاردم
سوگند ١٣ مهر ٩٨
تشریف بیار فرش قرمز پهن میکنم برای سبیلات.... دکتر یا فلفل میگم همراهیت بکنن
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


هر انگشتت با یک نقطه از وجودم هم آغوش است
حکایت من داستان عاشقانه ی یک پیانوی قدیمی ست
که تنها با دست های تو کوک می شود...
پاسخ
سوگند ١٣ مهر ٩٨
لیلیوم ١٣ مهر ٩٨
به به
سوگند ١٢ مهر ٩٨
بیا دره گوشم بگو یاده چی
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


من بی تو پریشان و تو انگار نه انگار...
پاسخ
سوگند ١٣ مهر ٩٨
دخترا کدومشو واقا رضا؟
reza _ 13 ١٣ مهر ٩٨
واقن ...!؟
لیلیوم ١٣ مهر ٩٨
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
عکس لختی طنز اینستاگرامی و تلگرامی ..طنز فالوری
اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم؟  اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم...
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان