چت اورداپ


آن‌گاه که مردی به زبان نمی‌آورد
زنی را دوست دارد
همه چیز را از دست می‌دهد
حتی آن زن را.

و آن‌گاه که زنی به زبان می‌آورد
مردی را دوست دارد
همه چیز را از دست می‌دهد
حتی آن مرد را.

در عشق
سکوت جنایت مرد است
و حرف زدن جنایت زن...
پاسخ
سوگند ۵٩ دقیقه قبل
دسمو تو و اون و دنیا یاسمین
desperado ١ ساعت قبل
اسمو از دس رفتی ک
یاسمین79 ١ ساعت قبل
حرف زدن جنایت زن.....
عهد کردم که دگر مــــی نخورم در همه عمر؛ بجز از امشب و فردا شب و شب های دگـــر...

  


چت اورداپ


بعضی روزها
هرگز فراموش نمی‌شوند!
مثل روزی ‌که
دوستت داشتم . . .
پاسخ
سوگند ١ ساعت قبل
دنیا000001 ١ ساعت قبل
لیدا30 ١ ساعت قبل
عهد کردم که دگر مــــی نخورم در همه عمر؛ بجز از امشب و فردا شب و شب های دگـــر...

  


چت اورداپ


اینو دیدم یادم به وقتی افتاد میام اینجا و بیکارم
پاسخ
سوگند ١ ساعت قبل
تو و اون تدریس میکنم با اجازت حجامت تامحرم نمکنم اره خزان
من و تو 123 ١ ساعت قبل
سوگند نکنه طب سنتی کار می کنی ما نمدونیم حجامت هم می کنی
سوگند ١ ساعت قبل
مرز بگیری فقط از وسطی میدونستم توام بیا بساز بنداز
عهد کردم که دگر مــــی نخورم در همه عمر؛ بجز از امشب و فردا شب و شب های دگـــر...

  


چت اورداپ


چت اورداپ

پروا جمله ای نداشتم که بزارم ولی همین
پاسخ
سوگند ٢ ساعت قبل
لیدا30 ٢ ساعت قبل
پروا
سوگند ٢ ساعت قبل
عهد کردم که دگر مــــی نخورم در همه عمر؛ بجز از امشب و فردا شب و شب های دگـــر...

  

سایت قاطی کرده... پی وی هاتون بصورت خالی بدون اینکه دستم بخوره رو اسماتون باز میشن......لعنت به سایت
پاسخ
maryam p r ٢١ ساعت قبل
اولشو خوندم ترسیدم
زهره 21 ٢١ ساعت قبل
واسه من که از خیلی وقته که قاطیه
عهد کردم که دگر مــــی نخورم در همه عمر؛ بجز از امشب و فردا شب و شب های دگـــر...
١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠ ۶١ ۶٢ ۶٣ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

سوگند

اهل همدان است

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

عهد کردم که دگر مــــی نخورم در همه عمر؛ بجز از امشب و فردا شب و شب های دگـــر...

صفحات و تصاویر
چت روم روم به جای دگر ، دل دهم به یار دگر هوای یار دگر دارم و دیار دگر به دیگری دهم این دل که خوار کردهٔ تست چرا که عاشق تو دارد اعتبار دگر میان ما و تو یکی از عالی ترین مراتب و درجات عشق شوت کردن خودت بقل اونیه که دوستش داریع
آل پاچینو : زن ها... تا حالا به زن ها فکر کردي؟ کي خلقشون کرده؟ خدا بايد يه نابغه بوده باشه...♥️
ما را که تو منظورى خاطر نرود جايى...  سعدی  قلب مستم کوشی؟
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان