چت اورداپ


تقصیر ما نبود
قسمت را یادمان دادند
تقدیر را یادمان دادند
نوبت به جنگیدن که رسید
همه سکوت کردند...
پاسخ
الناز33 کمتر از یک دقیقه قبل
رنگ موهاش خیلی ضایس.. ولی شاید ب چهره اون بیاد
دادشاه ١ دقیقه قبل
رنگ موهاشو دوست دارم تتوهاشو نه
*زهرا* ٣ دقیقه قبل
رنگ موهاشو دوس ندارم ولی تتوهاش
قلب♥دسمو♥فلفل♥نیمچه♥دکترقلابی♥یااسین♥پروا♥سبیل دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


من با امید مهر تو پیوسته زیستم
بعد از تو
این مباد
که بعد از تو نیستم...
پاسخ
مسیح عاشق ٣ دقیقه قبل
الناز
الناز33 ۴ دقیقه قبل
من یکی دارم..سایت قبلی گذاشته بودم عکسمو.. خیلی دوسش دارم... دهن مردم گشاده نمیشه بستش
*زهرا* ۵ دقیقه قبل
الناز ما بزنیم میگن دختره معتاده
قلب♥دسمو♥فلفل♥نیمچه♥دکترقلابی♥یااسین♥پروا♥سبیل دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  

سلم
اگر فکر میکنید خصوصیم خرابه یا پی ویاتونو ندرم اشتباه مکنید
دوس ندرم جواب بدم
اگرم بیفتم روی مود مسدودیت میزنم مسدود مکنم

فعلا جلسه درم نمتونم مسدود بکنم
پاسخ
سوگند ٨ دقیقه قبل
من اصولا توی بحر حرفای حیاتی هم نمرم کامنت تو ک جای خود
دادشاه ١٠ دقیقه قبل
قاطی شد کلمات بالا پاین اومدن دستم به قسمت لمس لب تاب خورد تو بحرش نرو
سوگند ١١ دقیقه قبل
نه من بار اولمه از زبون تو میشنوم
قلب♥دسمو♥فلفل♥نیمچه♥دکترقلابی♥یااسین♥پروا♥سبیل دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


پاسخ
قلب♥دسمو♥فلفل♥نیمچه♥دکترقلابی♥یااسین♥پروا♥سبیل دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  

لب هایت را آنقدر پک میزنم
تا سرطان بوسه های تو را بگیرم
پاسخ
سوگند ٢۶ دقیقه قبل
abedi ٣۶ دقیقه قبل
سوگند ٣٨ دقیقه قبل
مهساعه بی تربیت خوبم تو خوبی صدر نشین کشتی بلا گرفته اورداپ نه زهرا تو خوردنی تر از هر خوردنی ای هستی ولی خب .... چیزای با ارزش رو ادم نگه میداره
قلب♥دسمو♥فلفل♥نیمچه♥دکترقلابی♥یااسین♥پروا♥سبیل دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥
١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠ ۶١ ۶٢ ۶٣ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶٧ ۶٨ ۶٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧۴ ٧۵ ٧۶ ٧٧ ٧٨ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

سوگند

اهل همدان است

متولد 19 ارديبهشت

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥نیمچه♥دکترقلابی♥یااسین♥پروا♥سبیل دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
من عاشق او می شوم او عاشق عشقش  عاشق همیشه قصه ی زجر آوری دارد    به قول محمد متاسفانه بازم همین به انتظار نبودی، ز انتظار چه دانی؟ تو بی قراریِ دل های بیقرار چه دانی؟؟؟
من و عشق و دل دیوانه ، بساطی داریم ! عقل هی فلسفه میبافد و ما میخندیم ...  وحشی_بافقی
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان